Contenciós

Pràctica

A Denver Advocats representem a persones físiques i jurídiques, defensant els interessos dels nostres clients davant dels tribunals nacionals i estrangers.

El nostre equip expert en dret processal actua en jutjats i tribunals de totes les jurisdiccións: mercantil, civil, família, laboral, contenciós-administratiu, penal.

A la firma ens encarreguem de la defensa jurídica dels clients, exercint tant la defensa com l’acusació en tot tipus de procediments contenciosos e instàncies. Tenim una dilatada experiència en la negociació i solució de conflictes extrajudicials i judicials que sorgeixen en el dia a dia d’empreses i particulars.

Serveis

Mercantil: procediments de impugnació d’acords socials, responsabilitat d’administradors, dissolució de societats, conflictes societaris, resolució judicial de contractes mercantils com acords de distribució i agència.

Civil: responsabilitat civil, mesures cautelars, procediments i recursos davant de tribunals nacionals i europeus, resolució judicial de contractes civils, servituds, interdictes.

Arrendaments urbans: desnonaments, reclamació de rendes impagades, devolució de fiances endeutades, resolució de contractes d’arrendament i de compravenda, reclamació d’arres, impugnació d’acords de Comunitats de Propietaris.

Construcció: reclamació de danys i perjudicis per defectes constructius, vicis de la construcció.

Família: procediments de separació, divorci, modificació de mesures, exequàtur pel reconeixement i execució de Sentències; procediments de incapacitació, tutela, curatela.

Laboral: representació en procediments laborals davant dels Jutjats Socials, acomiadaments, terminació de contractes (ERE), contractes d’alta direcció, modificació de condicions de treball, seguretat social.

Administratiu: procediments davant de l’Administració i els Tribunals i recursos judicials.

Penal: mesures cautelars, delictes econòmics, delictes relacionats amb l’activitat laboral, trencament de secrets empresarials, accions contra la pirateria i la falsificació.

Bancari: execucions hipotecàries, clàusules abusives, clàusules terra i sostre, swap, preferents.

Propietat Intel·lectual e industrial: mesures cautelars, accions de recuperació i/o cessació de marques i patents, accions per actes de competència deslleial.

Pregunti sense compromís