Penal

Pràctica

A Denver Advocats treballem de manera proactiva a les necessitats dels clients en la prevenció de delictes econòmics i contra els valors de la personalitat.

Els professionals de la signatura tenim experiència en l’àmbit penal i destaquem per l’anticipació i detecció dels problemes d’àmbit penal , presentant i desenvolupant les millors estratègies per al compliment de la normativa.

En aquesta àrea també assessorem i assistim a particulars i empreses, nacionals i estrangeres, exercint tant la defensa com l’acusació en tot tipus de procediments penals i instàncies.

Serveis

Contenciós: defensa dels interessos dels nostres clients davant delictes contra la Hisenda Pública i blanqueig de capitals, delictes societaris, delictes contra els valors de la personalitat -llibertat, intimitat i honor-, assistència a detinguts, compareixença per a pràctica de diligències davant dependències policials o judicials i tramitació de recursos.

Mercantil: responsabilitat penal de la persona jurídica i compliance penal, auditories penals de prevenció i consultoria, detecció i evitació de delictes en l’ordre socioeconòmic.

Concursal: representació dels clients davant delictes d’insolvència contextualitzats en situacions concursals.

Laboral: assessorament i representació en delictes contra la seguretat en el treball, delictes vinculats amb les relacions laborals, la discriminació o l’assetjament laboral.

Propietat intel·lectual i industrial: exercici de la defensa o acusació particular en casos d’infraccions de patents i marques, secrets i espionatge industrial, pirateria i falsificació.

Sanitari: protecció i representació en procediments judicials per delictes contra la salut i la integritat corporal, i en causes judicials o extrajudicials per responsabilitat derivada de negligència o mala praxi.

Urbanisme: defensa jurídica davant delictes contra l’ordenació del territori i medi ambient.

Pregunti sense compromís