Fiscal

Pràctica

A Denver Abogados proporcionem als nostres clients assessorament i planificació fiscal. Sempre amb l’objectiu de reduir costos fiscals i col·laborar en el compliment de les obligacions fiscals de la societat, evitant incórrer en contingències que puguin acabar en perjudici e inclòs en responsabilitat dels administradors.

El nostre equip assessora a particulars i a empreses en matèria fiscal, tant a l’esfera privada com a la pública. Compta amb una àmplia experiència, des de la fiscalitat general fins a la contenciosa, financera, internacional i transfer pricing.

Els especialistes de la firma realitzen consultes, sol·licituds d’autorització i expedients especials davant de l’Administració Tributària. També assistim i representem als clients en tot tipus d’actuacions davant la inspecció tributària, així com en recursos i reclamacions davant de les instàncies administratives, els tribunals econòmico administratius o els tribunals de justícia.

Serveis

Mercantil: fusions, adquisicions i reestructuracions empresarials, govern corporatiu, operacions societàries, valoració d’empreses, contractació mercantil. Due diligence fiscal, transfer pricing, operacions vinculades. Orientació i direcció comptable, anàlisi financera d’empreses i particulars, comptabilitat analítica, dipòsit de comptes anuals en el Registre Mercantil, elaboració de comptabilitat pressupostària i informes econòmics i financers.

Fiscalitat internacional: inversions, transaccions i estructures internacionals, joint ventures.

Concursal: fiscalitat dels concursos de creditors.

Laboral: fiscalitat de la contractació, de les terminacions de contractes, contractes d’alta direcció.

Persones físiques: impostos, fiscalitat de no residents, expatriats, family offices.

Civil: planificació fiscal d’herències, successions, transmissions i donacions.

Pregunti sense compromís