Concursal

Pràctica

Especialistes en diverses disciplines, proporcionem assistència en situacions de crisi empresarial i reestructuracions societàries. La nostra firma ofereix assessorament i gestió dels problemes als que s’afronten les empreses en èpoques crítiques i de transició per arribar a manejar negociacions complexes i trobar solucions estratègiques.

En aquesta àrea de dret concursal, davant les repercussions patrimonials derivats de la declaració de pre-concurs, concurs voluntari o necessari, cal que el client compti amb el nostre equip d’experts en reestructuracions i insolvències. La prevenció i l’anticipació són fonamentals.

També oferim solucions als creditors -recuperant , defensant i millorant les garanties de cobrament dels seus crèdits- i als deutors, en els diferents àmbits econòmic -financer, mercantil, fiscal, laboral o contenciós.

Serveis

Reestructuració empresarial i financera: prevenció i anticipació a la situació de crisi, anàlisi i propostes de viabilitat i negociació amb proveïdors i entitats bancàries.

Insolvències provisionals o definitives: anàlisi i estudi de la situació de crisi empresarial.

Pre-concurs i concurs de creditors: assistència, acompanyament i direcció lletrada en procediments concursals nacionals davant els tribunals.

Creditors: defensa jurídica i recuperació i millora de les garanties de cobrament dels crèdits.

Accions de reintegració: assessorament previ i direcció lletrada en procediments judicials per rescindir operacions amb empreses en concurs.

Responsabilitat dels administradors: estudi i prevenció d’actuacions en relació a la responsabilitat dels administradors de fet o de dret, ja sigui societària, fiscal o penal.

Contenciós: defensa jurídica en procediments judicials sobre accions de responsabilitat d’administradors.

Fiscal: sol · licitud, tramitació i obtenció d’ajornament de deutes tributaris i seguretat social.

Laboral: negociació de mesures per flexibilitzar les relacions laborals, negociació col·lectiva i expedients de regulació d’ocupació (ERO).

Pregunti sense compromís