Laboral

Pràctica

A Denver Advocats som professionals especialitzats en la pràctica laboral i en seguretat social que col·laborem amb empreses i treballadors intervenint en totes les situacions laborals; contencioses i no contencioses.

Actuem davant inspeccions de treball i conflictes col·lectius. En el nostre pla de treball, assessorem i treballem estretament amb els nostres clients, ja sigui en consultes individuals com de caràcter col·lectiu, establint una relació de confiança per cobrir les seves necessitats i proporcionar el millor assessorament a cada situació.

A més, donem solucions creatives i a mida als múltiples aspectes laborals que sorgeixen en els negocis, identificant i anticipant els processos de canvi. Així permetem una millor adaptació i estratègia als nous requeriments de l’entorn i dels nostres clients.

Serveis

Assessorament laboral i gestió de recursos humans : analitzem i resolem els dubtes i consultes laborals, aplicant de manera avantatjosa la normativa laboral i de seguretat social en la seva gestió ordinària. Proposem solucions sobre aspectes rellevants de les relacions laborals com són permisos i excedències, condicions de treball, mobilitat geogràfica i funcional, mobilitat internacional, modificacions substancials de condicions de treball i procediments disciplinaris.

Seguretat Social: assessorament en qüestions relatives a l’àmbit de la seguretat social, afiliació i cotització, incapacitats o jubilació.

Inspecció de treball : preparació , assistència i compareixença davant la Inspecció de Treball en matèria d’actes de liquidació de quotes a la Seguretat Social o actes d’infracció laboral i prevenció de riscos laborals.

Contenciós : representem a empreses i treballadors en tot tipus de processos judicials, incloent acomiadaments, reclamacions de quantitat , modificació substancial de les condicions de treball , reclamació per vulneració de drets fonamentals -com procediments d’assetjament moral , mobbing-, danys derivats d’accidents de treball, recàrrec de prestacions , faltes i sancions o procediments de prestacions per invalidesa i jubilació.

Contractació: redacció i negociació de contractes ordinaris de treball, contractes d’alta direcció i contractes laborals especials per a professionals del sector de la moda, l’entreteniment i esportistes.

Pregunti sense compromís