Mercantil i Societari

Pràctica

A Denver Advocats assessorem a empreses del sector públic i privat i a particulars en l’àmbit del dret mercantil i societari. Redactem, planifiquem i gestionem tot tipus de contractes mercantils, així com reestructuracions empresarials, fusions i adquisicions. També acompanyem i dirigim als nostres clients en la formació d’empreses, starts up, emprenedoria, plans de viabilitat, constitució de societats mercantils, sucursals o filials, joint ventures, estatuts socials i modificació, pactes de socis, gestió de secretaria de consells d’administració, actes societàries, redacció d’acords.

La planificació mercantil i societària que prestem està estructurada per a l’anàlisi, estudi i coneixement de l’estructura mercantil i corporativa de l’empresa. Les operacions especials requereixen un estudi previ i anàlisi de les operacions, no només des de l’àmbit mercantil, sinó en coordinació amb el nostre departament fiscal, amb l’objectiu de tenir una visió general de les operacions especials que se’ls plantegen als nostres clients.

Així mateix, orientem als socis minoritaris en totes les actuacions rellevants de la societat, drets i obligacions. Tenim experiència en impugnació d’acords socials, juntes de socis, òrgans de la societat, acefalias, distribució de dividends, drets de vot, majories i vulneració del dret d’informació del soci. Especialment en casos complexos que requereixen especialització comptable, tributària, fiscal i / o auditoria.

Serveis

Fiscal: ajornaments de deutes tributaris, planificació, estudi i anàlisi tributari de tots els actes rellevants de la companyia.

Contractació: franchising, distribució, agència, comissió, contractació mercantil nacional i internacional.

Concursal: pre-concurs i concurs de creditors, responsabilitat dels administradors, reestructuracions i insolvències, crisis empresarials.

Contenciós: assistència i representació legal davant els jutjats i tribunals nacionals i estrangers.

Laboral: acomiadaments, ERO, contractes d’alta direcció, modificació condicions de treball, seguretat social.

Penal: responsabilitat penal de la persona jurídica i compliance penal, auditories penals de prevenció i consultoria , detecció i evitació de delictes en l’ordre socioeconòmic.

Bancari: finançament, hipotecari, contractes i productes bancaris, clàusules abusives.

Propietat intel·lectual i industrial: marques, patents, llicències d’ús, secrets empresarials, know how, noms de domini de pàgines web, valoració d’intangibles, acords de confidencialitat.

Protecció de dades, mitjans i privacitat: auditories de protecció de dades i seguretat; projectes d’adequació, implantació i control del compliment de la legislació, elaboració de documents de seguretat, contractes de transferència de dades, programes de formació per a empreses, defensa en procediments sancionadors, comerç electrònic.

Pregunti sense compromís