Marítim i Transport

Pràctica

Els experts de la firma en Dret Marítim i del Transport orientem a empreses del sector marítim, tant en l’esfera del Dret privat, ja sigui en l’àmbit de contractes, finançament i compravenda o accidents de navegació, com en l’esfera del dret públic, en matèria de registres, concessions i autoritzacions portuàries.

Com a professionals multidisciplinaris solucionem disputes en tota classe de contenciosos, reclamacions i embargaments o arrest de vaixells.

A Denver Advocats també assessorem i redactem contractes de noliejament, compravenda de béns i arrendament de serveis, contractes de construcció i finançament de vaixells, contractes de logística del transport.

Serveis

Mercantil: fusions i adquisicions, contractes d’utilització i explotació, contractes d’arrendament de vaixells, noliejament, transport marítim de mercaderies, contractes d’intermediació en el transport, contractes de passatge, contractes de practicatge, contractes de remolc, contractes de manipulació portuària, contractes de consignació i d’agència, contractes de construcció, reparació, compra i finançament de vaixells, incloent registres, concessions i abanderament, comerç internacional i Incoterms.

Fiscal: dipòsits duaners, imposició, fiscalitat internacional, planificació fiscal.

Contenciós: orientació en els aspectes processals, acompanyament i representació en contenciosos en reclamacions per danys, responsabilitat d’operadors i transportistes, embargaments, detencions, assegurances de mercaderies.

Administratiu: registres, permisos administratius, expedients administratius sancionadors.

Arbitratge: mediació, negociació i resolució alternativa de controvèrsies en el sector marítim, logística i transport.

Laboral: assessorament en la contractació i obligacions específiques.

Medi ambient: litigis i arbitratge en assumptes sobre contaminació, abocaments.

Competència i de la UE: ajudes de l’Estat, procediments davant autoritats nacionals i comunitàries de defensa de la competència.

Propietat intel·lectual i industrial: marques, patents, secrets industrials, know how, llicències.

Protecció de dades, mitjans i privacitat: protecció i privacitat de dades, comerç electrònic.

Pregunti sense compromís

+34 933 934 433

denver@denverabogados.com