Arbitratge

Pràctica

El nostre equip multidisciplinar realitza mediació, negocia, resol disputes i representa els clients en instàncies arbitrals tant en l’àmbit nacional com internacional.

A Denver Advocats representem a persones físiques i jurídiques, negociant i defensant els interessos dels nostres clients davant institucions i tribunals arbitrals. Redactem clàusules i acords arbitrals, proposem i assessorem en el tipus d’arbitratge més convenient per a cada client, així com en la institució arbitral més adequada.

Estem capacitats i tenim àmplia experiència en resolució de les controvèrsies que sorgeixen en totes les àrees del dret mercantil, concursal, civil, família, laboral, bancari.

Serveis

Mercantil: mediació , negociació i resolució de controvèrsies mercantils.

Concursal: mediació concursal, acords extrajudicials de pagament, institucions de finançament.

Civil: mediació, negociació i solució alternativa de controvèrsies civils.

Arrendaments Urbans: arrendador/arrendatari, comunitats de propietaris.

Consumidors i usuaris: mediació i acompanyament juntament amb associacions i organitzacions de consumidors i usuaris, negociació i resolució de contractes d’adhesió.

Família: mediació en procediments de separació, divorci, modificació de mesures.

Laboral: acomiadaments, ERO, contractes d’alta direcció, modificació condicions de treball.

Bancari: hipoteques, clàusules abusives, clàusules sòl i sostre, contractes bancaris, swaps, preferents.

Propietat intel·lectual i industrial: noms de domini a Internet.

Pregunti sense compromís